Meditation

For the new moon...

Välj mellan att sitta i lotus eller att sitta på en stol med fötterna i golvet. Låt handflatorna vila uppåtvända på dina lår. Du kan självklart också välja att ligga ner på rygg med armarna längs med kroppen och handflatorna vända uppåt. Ta några djupa, lugna andetag för att känna in din egen sinnesstämning. Sedan är det bara att följa Sussis röst för att sjunka in i denna härliga meditation.

 

Innan du börjar, se till att ha papper och penna vid din sida då du kommer bli ombedd att anteckna under meditationens gång.

Kan självklart användas inför framtida nymånar också.

Balance the chakras...

Välj mellan att sitta i lotus eller att sitta på en stol med fötterna i golvet. Låt handflatorna vila uppåtvända på dina lår. Du kan självklart också välja att ligga ner på rygg med armarna längs med kroppen och handflatorna vända uppåt. Ta några djupa, lugna andetag för att känna in din egen sinnesstämning. Sedan är det bara att följa Sussis röst för att sjunka in i denna härliga meditation.

 

Follow the light...

Välj mellan att sitta i lotus eller att sitta på en stol med fötterna i golvet. Låt handflatorna vila uppåtvända på dina lår. Du kan självklart också välja att ligga ner på rygg med armarna längs med kroppen och handflatorna vända uppåt. Ta några djupa, lugna andetag för att känna in din egen sinnesstämning. Sedan är det bara att följa Rebeccas röst för att sjunka in i denna härliga meditation.

 

Walking your path...

Välj mellan att sitta i lotus eller att sitta på en stol med fötterna i golvet. Låt handflatorna vila uppåtvända på dina lår. Du kan självklart också välja att ligga ner på rygg med armarna längs med kroppen och handflatorna vända uppåt. Ta några djupa, lugna andetag för att känna in din egen sinnesstämning. Sedan är det bara att följa Julias röst för att sjunka in i denna härliga skogsmeditation. Efter meditationen kan du komma tillbaka hit för att läsa om symboliken i de olika sakerna du stöter på under skogsmeditationen.

 

Stigen: Stigen symboliserar ditt liv. Bredden är en symbol för ditt perspektiv, och om stigen är väldigt smal kan detta innebära att du just nu är trångsynt eller har svårt att se ett större perspektiv. Dock kanske det även symboliserar att du är fokuserad och har ett mål. Om stigen har många stenar eller "hinder" kan detta innebära att du har utmaningar i ditt liv, men om du har skor på dig är du redo att ta dig an dessa. Det du har på dig på stigen symboliserar hur du ser dig själv och vilken person du är just nu, vare sig det är en krigare, en observerare, eller något helt annat.

 

Träden: Träden symboliserar din familj och dina vänner. Om träden står nära intill stigen är ditt nätverk av människor involverade i ditt liv, och om träden är långt ifrån stigen kanske du är en mer självständig person.

 

Vattnet: Vattnet symboliserar ditt religiösa eller spirituella liv. Mycket och brett vattenhål innebär att det spirituella är en stor och djup del av ditt liv. Smalt eller lite vatten symboliserar däremot att detta inte är en stor del av ditt liv eller att det inte påverkar dig i din vardag. Om vattnet är klart eller grumligt symboliserar också din självinsikt. Hur vattnet rinner och om det är hindrat av något kan vara en symbol för hur din spiritualitet fungerar och om det finns något hinder som stoppar dig från att ha en stark förbindelse med den.

 

Djuret: Djuret symboliserar din vägledare. Djurets personlighet och hur det förhåller sig till dig speglar din bild av dig själv. Ditt djur kan komma att ändras under ditt liv, men djuret du möter just nu är det djur som kommer hjälpa dig i ditt liv just nu. Om du får ett bra möte med din vägledare har du ett bra förhållande till dig själv.

 

Huset: Huset symboliserar dig. Utsidan av huset symboliserar hur du ser dig själv. Är utsidan vacker och trygg? Har huset en bra grund att stå på? Eller är huset i behov av renovering? Gör dig själv medveten om vilka drag som stämmer in på hur du ser dig själv. Insidan på huset kan också spegla hur du ser dig själv, om huset är varmt och inbjudande eller om det är ensamt och övergivet. När du blir medveten om detta kan du börja att göra positiva förändringar i ditt liv.

 

Kom gärna tillbaka till denna meditation för att se hur din stig och ditt liv utvecklas med tiden.

In the moonlight...

Välj mellan att sitta i lotus eller att sitta på en stol med fötterna i golvet. Låt handflatorna vila uppåtvända på dina lår. Du kan självklart också välja att ligga ner på rygg med armarna längs med kroppen och handflatorna vända uppåt. Ta några djupa, lugna andetag för att känna in din egen sinnesstämning. Sedan är det bara att följa Sussis röst för att sjunka in i denna härliga månmeditation.