Yoga vid cancersjukdom

Det har gjorts en hel del studier kring yogans inverkan på personer som drabbats av någon form av cancersjukdom. Både den fysiska och den psykiska hälsan har studerats i syfte att ta reda på om medicinsk yoga kan vara en positiv del i rehabiliteringen för cancersjuka.

Internationell och svensk forskning

I en av de största studierna som hittills gjorts ingick 200 kvinnor som alla överlevt bröstcancer. De fick gå på två yogapass i veckan i tre månaders tid. Efter dessa tre månader hade samtliga deltagares aktiva inflammationer minskat och de kände sig överlag mycket piggare. Resultaten finns publicerade Journal of Clinical Oncology.

Det har också gjorts flera oberoende studier i Sverige där man funnit att medicinsk yoga ger positiva resultat. Majoriteten av deltagarna beskriver en känsla av lugn som inte funnits där tidigare. Ett lugn som håller i sig såväl under som efter yogapasset. Att gruppträning bidrar till socialt umgänge upplevs också som mycket betydelsefullt. Därmed visar även dessa resultat att medicinsk yoga är en viktig del av rehabiliteringen av cancersjuka personer och att den bidrar till ökat välmående i allmänhet.

Att psykosociala åtgärder som mindfulness och meditation kan få människor att må bättre mentalt vet man alltså redan. Men nu har man också kunnat bevisa att det också påverkar individens biologiska uppbyggnad genom studier på grupper som fått helt olika behandling. Innan studien påbörjades togs ett blodprov på alla deltagare, och efter de tolv veckor som studien pågick togs ytterligare ett. Resultatet visade avsevärda skillnader i nivåer hos de olika grupperna.

Yoga medför inga bieffekter

Mycket positivt finns att säga om yoga i allmänhet och om MediYoga i synnerhet. Kanske det bästa av allt – det finns inga bieffekter. Det enda du kan ”drabbas av” är sänkt blodtryckt, minskad stress, ökat välmående och bättre självkänsla.

Medicinsk yoga har därför blivit alltmer populärt genom åren. Bara i Sverige finns det fler än ettusen utbildade yogainstruktörer utspridda på landets sjukhus, vårdcentraler och privata kliniker. Även för personer med oidentifierad smärta är medicinsk yoga av de bästa behandlingsformerna för att lära sig ta kontroll över smärtan. Efterfrågan på MediYoga har också ökat internationellt, bland annat från de nordiska länderna samt från USA och Japan.

Yoga som livsstil

Att drabbar av en cancersjukdom innebär fruktansvärda ansträngningar, både fysiskt och psykiskt. Även anhöriga kan drabbas hårt. När alla behandlingar är avslutade är den drabbade ofta helt slutkörd, och det är lätt att hamna i en nedåtgående spiral som är svår ta sig ur på egen hand. Det förekommer också ökad aktivitet av inflammation i kroppen, vilket kan orsaka en rad följdsjukdomar. Har man utövat någon form av medicinsk yoga (eller liknande) under själva sjukdomsperioden bör man fortsätta med yoga (inte minst i förebyggande syfte) även efter det att man blivit friskförklarad.

mts_wordx