Yoga vid depression och utbrändhet

Om kroppen är så hårt utsatt att den inte får tillräckligt med återhämtning stiger åtgången av olika näringsämnen mycket snabbare än normalt. Kroppen behöver näringen för att orka med att hantera stressen och för att överhuvudtaget kunna fungera normalt.

Kroppen kompenserar

Din kropp är dock skicklig på att kompensera denna näringsbrist, vilket gör att symtomen ofta uppstår först när bristerna blivit allvarliga. Symtom att vara vaksam på, och som är vanligt förekommande vid långvarig stress, är bland andra sömnproblem, kronisk trötthet, huvudvärk, hjärtklappning, yrsel, muskelspänningar, håravfall och hudförändringar.

Symtomen kan upplevas som plötsliga, dock har de i de flesta fall byggts upp en längre tid. Det är också vanligt att stressen orsakas av en rad olika orsaker relaterade till såväl arbetslivet som privatlivet. Att praktisera någon form av yoga, exempelvis Yin yoga, kan skapa lugn i både själ och hjärta.

Yoga stärker både kropp och knopp

Att man blir stark och smidig av yoga känner många till, men det gäller även för knoppen. Det handlar om att vara i nuet, att mentalt slappna av och lära sig att släppa det som är runtomkring. Det går att lära sig genom olika former av yoga, mindfulness och/eller meditation.p>

Yoga handlar till stor del om att känna inåt, att våga vara i nuet och att våga acceptera sig själv och de känslor man känner. Ju mer man vågar använda mattan som plattform desto mer vågar man acceptera livets skeenden. Med det följer både ödmjukhet och insikt.

För den som är precis i början av en utmattningsdepression eller depression kan det vara bra att välja en lugn form av träning. Det kan vara jobbigt med för många intryck och många upplever att de blir både ljud- och ljuskänsliga. Att meditera eller yoga ensam, helt stillasittande i ett mörkt rum, kan vara fullt tillräckligt. Läs gärna tipsen på enkla övningar att göra hemma (under rubriken Yoga för nybörjare).

När man har kommit en bit på väg, och har lärt sig hantera kroppens signaler, kan man pröva mer fysiska och avancerade former av yoga. Gärna i kombination med konditionsträning som är pulshöjande och därmed bra för hjärtat. Och att jogga i skogen kan också vara en form av meditation, och att varva löprundor med avslappnande yoga får anses vara den ultimata kombinationen.

mts_wordx