Yoga

Yoga är en väldigt gammal form av träning och meditation som härstammar från Indien. Yoga har blivit allt mer populärt de senaste åren. Här kommer därför en sammanställning av yogans framväxt och hur den praktiseras i dag.

Yoga – ett sätt att balansera kroppen

Många tänker i dag på yoga som en träningsform eller ett sätt att strecha. Men viktigt är att veta att yoga handlar om att balansera kroppen, om att förbereda kroppen för meditation. Det är genom meditation som yogan börjar på riktigt. Därför är det viktigt att ta sig tid för att praktisera yoga, läsa på och lära sig vad de olika positionerna innebär och vad de har för syften. Att praktisera yoga handlar inte bara om att sätta på sig bekväma kläder, som till exempel en Hoodie med tryck, utan om att veta vad man gör. Det handlar även om att hitta den form av yoga som passar sig själv allra bäst. Alla behöver inte åka till Indien för att hitta sig själv i yogan, utan det finns fantastiskt många bra skolor, så kallade shalas, runt om i Sverige, Norden och Europa.

Yogans ursprung

Inte bara är yoga träning, som många antar i dag. Yoga uppkom i Indien och kan till och med kopplas till den tidiga Induskulturen under 2200-1700 före Kristus. Disciplinen yoga är ett begrepp som sammankopplar olika fysiska och meditativa tekniker och används inom både filosofi, psykologi och religion.

Själva ordet yoga kommer från sanskrit. Om man utöver yoga i enlighet med dess filosofi så kallas man yogi om man är man och yogini om man är kvinna. Redan år 400 år före Kristus så sammanställdes en skrift som används än i dag – skriften Yoga Sutra. Denna skrift sammanställde ett system av olika övningar för olika syften.

Till Europa kom yoga och dess kultur under 1800-talet. Detta genom indisk filosofi. Däremot var det först i slutet av 1800-talet som man började praktisera yoga runt om i Europa. Under 1900-talet så börjades själva kulturen av den västerländska yogan att utvecklas. Detta skedde i sammanstrålningen av indisk och västerländsk kultur.

Yoga i dag

I dag har yoga utvecklats till olika genrer och olika skolor. Bland annat är det rajayoga, hathayoga, karmayoga, jnanayoga och bhaktiyoga. Framförallt skolan och traditionen av hathayoga har påverkat utövande av yoga i Europa. Inom Hathayoga strävar man att balansera sin fysiska och psykiska hälsa såväl som utveckling. Man jobbar i olika ställningar, som generellt inom yoga kallas för asana, och även med andningskontroll, som kallas pranayama. Därutöver använder man även meditationsövningar och meditation. Man använder sig av sex stycken så kallade reningsprocesser. Dessa processer kallas för neti, dhauti, nauli, basti, kapalabhati och traktak. Alla olika processer har olika syfte, till exempel att rena näsa och bihålor. I Sverige har hathayogan varit framgångsrik. Det var i Stockholm 1949 som det första institutet för hatahayoga grundades. Det var den indiske yogaläraren Shyam Sundar Goswami som grundade institutet i Stockholm.

mts_wordx