Ashtanga yoga

Detta är den vanligaste formen av yoga i Sverige och kallas även för Power Yoga eftersom det är en mycket fysiskt krävande form av yoga. Krävande övningar i kombination med avspännings- och andningsövningar ökar såväl rörligheten som smidigheten, samtidigt som det stärker koncentrationen.

Kännetecknande drag

Det som främst kännetecknar Ashtanga yoga är dess olika andningsövningar. De utförs genom så kallade andningsserier som är specifika för just denna yogametod. Övningarna lärs lämpligast ut av en erfaren yogainstruktör med gedigen kunskap om Ashtanga yoga och asana-serien; en serie andningsövningar som syftar till harmoniskt samspel mellan asana (kroppsställning), pranayama (andning) och drishti (blickfokus). Tillsammans kallas dessa tre uppmärksamhetspunkter för tristhana.

Ett annat kännetecken är Mysorestilen, som innebär att varje deltagare gör sina förutbestämda övningar i sin egen takt. Fördelen är då att alla kan börja och sluta samtidigt samt att man kan befinna sig på helt olika nivåer i en och samma klass.

Det mest centrala

Andningen är den mest centrala delen i Ashtanga yoga. Andningen i kombination med rörelserna genererar värme, vilket innebär att många svettas mycket under ett Ashtangapass. Alla övningar utförs enligt ett förutbestämt mönster och i genom exakta sekvenser. Ju mer du tränar desto lättare får du att fokusera och att vända uppmärksamheten inåt.

mts_wordx