Grundläggande begrepp inom yoga

Yogini, moksha, shakti och tantra är grundläggande begrepp inom yoga. Begrepp som många känner till men som få vet innebörden av.

Yogini är den feminina formen av ordet yogi (maskulin form), som är ett grundläggande begrepp inom indisk filosofi, religion och psykologi. Yogi används ibland som ett könsneutralt ord för att beteckna en yogainstruktör. Då yogini är den feminina formen används den främst för att betona det kvinnliga, inte sällan i samband med shakti.

Bokstavligt betyder yogini ”duglig och kunnig kvinna”, vars förmågor och styrkor har ärvts alternativt förvärvats genom yoga. Förr i tiden var yoginin utesluten från prästernas ritualer, men när metoden växte fram gick den inte längre att motstå. Grundtesen är nämligen att varje aktivitet som utförs av individen är en medveten handling genom yoga.

Yogini anses också vara en nödvändig del av den heliga, inkarnerade kraften moksha. Moksha, som är sanskrit, betyder befrielse och är ett centralt begrepp inom hinduism. Enligt hinduismen bör varje enskild människa sträva efter att uppgå i världsalltet. Det görs genom moksha, som leder till att människan befrias från återfödande.

Den kvinnliga gnistan

Shakti är detsamma som kraft och makt, ett begrepp som ofta används för att beskriva den kvinnliga gnistan samt kvinnligt skapande. Shakti är en beteckning för guds maka, och i hinduismen är det Kali, Shivas maka, som är huvudgudinna.

Begreppet shakti kan dock ha olika innebörd. Bland annat kan det alltså vara en beteckning för den feminina formen av ordet yogi; en utövare eller en mästare inom yoga. Det kan också beteckna en kvinnlig läromästare inom hinduismen och buddhismen eller, enligt indisk och tibetansk tradition, en kvinna som iklär sig en gudomlig roll.

Passion och sinnesupplevelse

Ett annat begrepp som kommer från sanskrit är tantra. Betydelsen kan variera men generellt betecknar begreppet ordning, regel och lära. Inom buddhism, hinduism och jainism (man tror på frälsning men har ingen Gud) förekommer det i form av så kallade esoteriska skrifter, det vill säga hemliga läror, riter och meditationstekniker.

Tantriska skrifter förekom redan runt år 0 och skrevs oftast i versform. Skrifterna innehöll mytologiska skildringar med fokus på magi, symbolism och ritualism. Grundprincipen med tantra är att ta hänsyn till såväl fysiska som psykiska behov. Utgångspunkten är kvinnan och mannen med sina respektive kroppar, sinnen, hopp och önskningar. När en kvinna och man tillsammans deltar aktivt i tantraritualen banar det väg för frihet, upplysning och nya möjligheter. Syftet är att uppnå medvetenhet genom yoga.

Inom tantrafilosofin uppfattas den sexuella energin som en kreativ och mycket kraftfull kraft. En kraft som ska göra det enklare att höja sig själv till en högre nivå med hjälp av spirituell utveckling och sexualitet. Filosofin baseras på fullkomlig acceptans och livsenergi; livets verkliga essens. Syftet med att leva enligt denna filosofi är att utveckla och förbättra medvetandet och den fysiska potentialen på individnivå.

mts_wordx