Yoga med artros

Artros är världens vanligaste ledsjukdom. Det är en reumatisk sjukdom och drabbar främst äldre, men även yngre. Stelhet, minskad rörlighet och smärta i leder karaktäriserar artros. Det är en kronisk sjukdom som inte går att bota, däremot finns det behandling som lindrar smärtan. Den bästa behandlingsformen är lättare fysisk aktivitet, exempelvis yoga. Här finner du information om sjukdomen samt hur yoga och annan fysisk aktivitet kan lindra den.

Vad är artros?

Artros är en vanlig ledsjukdom som ofta utvecklas i stigande ålder. Sjukdomen innebär att ledernas brosk bryts ned snabbare än vad det byggs upp vilket resulterar i smärta och stelhet. Sjukdomen angriper oftast knäleder och höfter. Det kan även drabba fingrar, tår och knän. Många har hört talas om artros, men desto färre vet hur sjukdomen kan behandlas. Många går därför och har ont i onödan. Artros är den vanligaste ledsjukdomen och cirka 5 % av alla svenskar i åldern 35 och 54 år lider av artros. Bland äldre är siffran betydligt högre. Artros påverkar det vardagliga livet med både smärta och begränsad rörlighet. Förutom de direkta symptomen kan sjukdomen även leda till nedstämdhet, depression och sjukskrivning.

Hur behandlas artros?

Artros är en kronisk sjukdom vilket innebär att den inte går att bota helt. Däremot finns det behandling som kan lindra smärtan och stelheten. Sjukdomen behandlas bäst med hjälp av lättare fysisk aktivitet, helst i samråd med fysioterapeut. En personlig fysioterapeut kan ge dig råd för hur du ska behandla ditt artros knä samt följa dina framsteg.

En aktiv livsstil och fysisk aktivitet är det som oftast rekommenderas av sjukgymnaster och läkare. Det kan verka paradoxalt att träning är det bästa för att dämpa smärta i leder. Instinkten vid smärta är för de flesta att vila och ta det lugnt. När det gäller artros är det dock bättre att röra på sig. Självklart ska de fysiska aktiviteterna anpassas och smärtan ska vara acceptabel. Det är just därför det är viktigt att lägga upp en träningsplan i samråd med en sjukgymnast. Även viktminskning och läkemedel kan lindra artros.

Kan jag yoga med artros?

Yoga är en utmärkt aktivitet för personer som lider av artros. Det är en skonsam fysisk aktivitet som inte belastar lederna. Vid regelbunden yoga kan smärtan i lederna minska och rörligheten öka. Yoga ger även bättre självförtroende, styrka och en känsla av att klara sig själv. Det är en lugn och avslappnande träningsform som är bra både för kroppen och sinnet. Det är viktigt att tänka på att de positiva effekterna av träning inte är omedelbara. Det kommer att krävas regelbunden träning, men efter ett tag kommer du märka att du klarar av yogapositionerna som till en början var nästintill omöjliga. Nybörjare bör vara försiktiga och lyssna till kroppens signaler. Informera gärna yogainstruktören om din smärta och stelhet.

Vilken fysisk aktivitet passar mig med artros?

Förutom yoga passar andra skonsamma aktivitet som exempelvis cykling, vattengympa, simning och promenader. Undvik explosiva aktiviteter som innehåller hopp eller stor påfrestning på leder, exempelvis löpning och fotboll. Om du är osäker bör du alltid rådgöra med en fysioterapeut och lägga upp en träningsplan.

mts_wordx