Yoga – något för alla?

Det sägs att det finns en yogaform för alla och att yoga har en helande och hälsofrämjande effekt. Men vilken typ av yoga är bäst för nybörjaren eller för den som knappt når ner till golvet med fingerspetsarna?

Att yoga är nära förknippat med meditation, stresshantering och mindfulness är det nog många som känner till. Men det är nog inte lika många som känner till hur många olika former, av yoga som faktiskt finns. Många räds nog också att prova på grund av de spektakulära och tillsynes helt omöjliga yogapositioner som visas upp i olika mediesammanhang. Men måste yoga verkligen vara så himla avancerat?

Yoga på din egen nivå

Svaret är nej, det måste inte vara så himla avancerat. Alla människor kan yoga på sin egen nivå och ändå märka snabba resultat. För utövaren själv gäller det att utgå ifrån aktuell dagsform: Hur mår jag idag? Vad klarar min kropp av idag? För instruktören gäller det att vara lyhörd och att individanpassa yogapasset för varje deltagare. Låter det krångligt?

Det behöver inte vara krångligt så länge man vågar lyssna inåt. Det i sig kan kräva en hel del träning och koncentration, men när man väl har uppnått sitt mål är det en relativt enkel sak. Yoga handlar nämligen till stor del om att lära sig hantera olika skeenden i livet, såväl glädje som sorg, och därmed skiljer sig nästan alltid ett yogapass från ett annat. Trots att man gjort samma rörelser båda gångerna.

Yoga har positiva hälsoeffekter

Hur ofta ter sig vardagen på exakt samma sätt? Ser varje dag exakt likadan ut och mår du på samma sätt hela tiden? Svaret är förmodligen nej på båda frågorna. Livets skeenden ter sig olika och det enda vi kan styra är hur vi tacklar dem. Det är till och med vetenskapligt bevisat att cancersjuka svarar bättre på behandling om de utför yoga regelbundet under behandlingsperioden.

Därmed inte sagt att yoga är ett botemedel mot vare sig cancer eller andra sjukdomar, men det kan vara ett hjälpmedel. Någonting att luta sig mot och finna tröst och lugn i när livet är som hårdast. Det finns exempel på Parkinsonsjuka personer som stapplandes har gått in på ett yogapass, för att halvtimmen senare komma ut rakryggade med ett stort leende på läpparna.

En annan positiv effekt som yoga ofta för med sig är viktnedgång och ökad rörlighet. Man får smidigare muskler, blir mjukare i lederna och får tajtare muskler kring både mage och stuss. Ytterligare en positiv hälsoeffekt att ha i åtanke alltså.

Vi vågar alltså påstå att yoga är något för alla. Varje individ är unik och den kanske största utmaningen är att inte jämföra sig med andra. Att utgå ifrån den egna förmågan och kanske än viktigare – dagsformen. Om man använder yogan som en slags plattform för livet, precis på samma sätt som man lär sig tyda kroppens signaler, kan man använda yoga för att hantera livets med- och motgångar.

mts_wordx