Yoga och barn

Tycker du om att yoga och har barn? Då kan du ha något att göra tillsammans med ditt barn. Ni kan börja träna yoga tillsammans! Det blir ett perfekt sätt att umgås, dessutom får barnet ett verktyg för att hantera oro och stress.

Barn utsätts hela tiden för stress och otrygghet på olika sätt, kanske i skolan eller på fritiden. Yoga kan vara ett sätt att få barnet att känna sig tryggt och vara ett sätt att koppla av, precis som att ha namnlappar i kläderna för att kunna hitta dem lättare. Oavsett hur gammalt barnet är kan ni börja med yoga. Till en början mer som en lek och när barnet har blivit större, mer som ett verktyg.

Koordination, balans och andning

Barnet får lära sig att koordinera, hålla balansen och andas rätt på ett roligt sätt om du börjar med barnyoga. En del av yogan är att det inte ställs några krav på att barnet måste känna sig duktigt eller behöver prestera. Håller du på med yoga hemma, lär sig barnet yogan på ett naturligt sätt eftersom barn lär sig genom att härma. Gillar du inte yoga själv kan kanske barnet bli hjälpt av gå på barnyoga som det ger en bra start i livet.

Skillnader mellan barn- och vuxenyoga

När det gäller barnyoga så är den mer inriktad på balans och smidighet än mot att träna styrka. Inom vuxenyoga tränar du med att klara av olika fysiska yogadiscipliner, samt ställningar. Oavsett om det är barn- eller vuxenyoga, tränar du och barnet på att ha ett fokus på vad som händer här och nu. Barnet kommer bli lugnare och självkänslan blir dessutom starkare.

Saker att tänka på

Det finns vissa skillnader du behöver tänka på mellan barn- och vuxenyoga. Du kan stimulera och instruera barnet till att ha bra linjer, men korrigera aldrig. Be att barnet istället ska ta ut sina rörelser. Ser du att barnet får en felbelastning, börjar ni om.

Se även till att skydda områden som är känsliga, så som nacken, vilket beror på att muskulaturen inte är fullt utvecklat och huvudet är tungt och stort. Undvik ställningar huvud- och skulderstående, samt bryggor. Håll er istället till handstående och halvbryggor som är övningar som är säkrare och som också ser till att huvud, nacke och axlar undviker att få överbelastningsskador.

Barnets huvud är stort jämfört med med övrig kropp och det gör att skallskador tillhör det mest allvarliga och vanligaste skador barnen får i samband med barnyoga. Därför bör du undvika yogapositionerna Tredje Krigare och Kråkan (bakasana) tills barnet är runt tio år, därefter kan barnet bygga upp sin styrka. I den åldern har huvudet blivit mindre i sitt förhållande till den övriga kroppen. Det allra viktigaste är att du och ditt barn har roligt och har det trivsamt tillsammans!

mts_wordx