Yogans hälsoeffekter

Yogaformen MediYoga, eller medicinsk yoga, är en yogaform som utvecklats i Sverige och som utgår ifrån den klassiska kundaliniyogan. Denna yogaform kommer ursprungligen från Tibet och norra Indien och har sina rötter i tantrisk tradition som går ut på att frigöra kroppens energier för att skapa inre balans. Detta görs genom särskilda andningstekniker och meditation.

MediYoga innefattar även aspekter från den mångtusenåriga läkekonsten Ayurveda, vars nyckelord är medvetenhet, forskning, balans, läkekonst och botemedel. Detta är grunderna för och syftet med MediYoga.

Kropp och själ i balans

Ordet medicin, som kommer från latinets “medicina”, är ett samlingsbegrepp för läkekonsten i sin helhet, inklusive tillhörande forskning. Det handlar alltså om olika slags botemedel. Ordet yoga kan översättas med medvetenhet via balans mellan kropp och själ.

Den klassiska kundaliniyogan har stor terapeutisk potential, något som företrädare för den medicinska yogan har tagit fasta på och vidareutvecklat. En av kundaliniyogans centrala delar är fullständig balans som uppnås genom att avlägsna inre blockeringar och konflikter. Syftet är att allt ska kunna flöda fritt så att du kan vara den du innerst inne redan är, djupt inne i själen.

Utbildning i MediYoga

Sedan 2007 går det att utbilda sig till MediYoga-instruktör på ett tjugotal orter i Sverige. Sedan ett par år tillbaka finns det även utbildningar i övriga Skandinavien samt i USA. I Sverige finns det tre MediYoga Center: i Göteborg, Oskarström och Stockholm.

I slutet av 1990-talet började man utbilda Sveriges sjukvårdspersonal i MediYoga, och idag erbjuds MediYoga på över 200 sjukhus och vårdcentraler samt på rehabkliniker, friskvårdscenter, yogastudios med flera platser. Medicinsk yoga är numer en vanlig och viktig del i rehabiliteringen av olika patientgrupper, många sjukhus erbjuder till exempel MediYoga till cancerpatienter.

mts_wordx