Yoga vid Parkinsons sjukdom

Medicinsk yoga kan användas i rehabiliterande och förbyggande syfte för olika patientgrupper: astmatiker, patienter med utmattnings- eller utbrändhetssyndrom, Parkinsonsjuka, hjärtsjuka med flera. Det program som i dagsläget finns för Parkinsonsjuka personer är ännu inte vetenskapligt

utvärderat, men är värt att skriva om då det visat på goda resultat.

Korta, enkla yogapass

Det program som idag finns att tillgå består till stor del av andnings- och koncentrationstekniker, lättare fysiska övningar samt avspännings- och meditationsövningar. Denna kombination av övningar syftar till att uppnå den grundläggande intentionen med yoga: att på alla plan uppnå energimässig balans. Självklart måste man utgå ifrån individens egen förmåga, dagsform och kapacitet. Som i vilken yoga som helst alltså.

Kan förändra intaget av mediciner

Sedan 2010 ingår medicinsk yoga i ordinarie hjärtrehabilitering på Danderyd sjukhus i Stockholm. Även strokepatienter och Parkinsonsjuka patienter ingår också i olika pilotprojekt som syftar till att ta reda på yogans hälsoeffekter i samband med dessa sjukdomar.

Under studier som gjorts av patienter som åt antidepressiva mediciner kunde 8 av 10 deltagare sluta med medicinen helt efter att ha provat yoga regelbundet under en period. Flera Parkinsonsjuka patienter har också kunnat förändra sin medicinering efter liknande studier, några av dem redan efter tre månader från det att studien började. Deltagarna tillhörde antingen en korttidsyogagrupp eller en långtidsyogagrupp: en grupp provade yoga under en kort period och en grupp prövade yoga under en längre sammanhängande period.

Denna så kallade pilotstudie visade tydliga positiva resultat vad gäller yogaträning för patienter med Parkinsons sjukdom. Att träna rörlighet, medveten andning, meditation och avslappning passar bra för personer med Parkinsons, då de ofta drabbas av stelhet och rörelsehämningar orsakade av väldiga muskelspänningar i kroppen.

mts_wordx