Yoga vid PTSD

2013 genomfördes en forskningsstudie i syfte att undersöka möjligheten att träna upp ett avtrubbat känsloliv med hjälp av medkänsla och kroppskontakt. Detta projekt genomfördes med hjälp av tio krigsveteraner hemkomna från Irak.

Från början var det 24 veteraner som anmälde sitt intresse för studien, drygt hälften av dem led av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Alternativ behandling

Syftet med studien var att pröva om yoga, meditations- och andningsövningar kan vara ett alternativ till läkemedel. Hypotesen att kunna styra hjärnans negativa minnen med hjälp av djupavslappning ställdes av forskaren Richard Davidson.

Enligt Richard Davidson får personer som lider av PTSD en krympning av den del av hjärnan som ingår i det limbiska systemet (hippocampus). För människor som mediterar har han däremot upptäckt motsatsen; där har det skett en ökad aktivering i hjärnans främre del (prefrontala cortex). Denna del av hjärnan är viktigt för individens uppmärksamhetsförmåga samt för att reglera olika känslor.

Sudarshan Kriya yoga

I studien genomfördes regelbundna övningar i Sudarshan Kriya yoga. Det är en yogaform som innefattar olika kroppsställningar, andningsteknik och meditation med fokus på medkänsla och vänlighet. Efter kort tid hade samtliga deltagare minskat sina PTSD-symtom. Ett år senare upplevde majoriteten minskad hypervaksamhet, lugnare hjärtrytm, bättre minne och bättre sömn. Flertalet hade också bättre kontakt med sina känslor.

mts_wordx